Za Lone Gyi ( Prawn and Tomato Curry Paste ) - ( ဇလုံကြီး - ပုဇွန်ခရမ်းချဉ်သီးချက်အနှစ် )
Za Lone Gyi ( Prawn and Tomato Curry Paste ) - ( ဇလုံကြီး - ပုဇွန်ခရမ်းချဉ်သီးချက်အနှစ် )

Za Lone Gyi ( Prawn and Tomato Curry Paste ) - ( ဇလုံကြီး - ပုဇွန်ခရမ်းချဉ်သီးချက်အနှစ် )

Regular price $1.50
/
Shipping calculated at checkout.

တစ်ပွဲစာ

one portion