Made In Mandalay - ကသာ ပုရစ်ကြော်
Made In Mandalay - ကသာ ပုရစ်ကြော်
Made In Mandalay - ကသာ ပုရစ်ကြော်

Made In Mandalay - ကသာ ပုရစ်ကြော်

Regular price $18.99
/
Shipping calculated at checkout.

အကောင်တစ်ရာ ဥမပါ

280g 

ငရုတ်သီးအစပ် ပျဉ်းတော်သိမ်း သပ်သပ်ပါပါသည်