Daw Yate Kyi ( ဒေါ်ရိတ်ကြီး ) - အထောင်းချဉ်စပ်

Daw Yate Kyi ( ဒေါ်ရိတ်ကြီး ) - အထောင်းချဉ်စပ်

Regular price $12.25
/
Shipping calculated at checkout.

တစ်ခါစား အသေးငါးထုတ်ပါ

လက်ဖက်အသားသီးသန့်  ဘူးကြီး