သော်သော် ပုရစ်ကြော်( Thaw Thaw Deep Fried Crickets ) - ကိုင်းပုရစ်နုနုသေးသေး အချို

သော်သော် ပုရစ်ကြော်( Thaw Thaw Deep Fried Crickets ) - ကိုင်းပုရစ်နုနုသေးသေး အချို

Regular price $7.50
/
Shipping calculated at checkout.

အချို 

Non Spicy 

110g