ရှမ်းကြီး - လက်ဖက်နှင့်အကြော်စုံ အဖိုးကြီးသုပ်
ရှမ်းကြီး - လက်ဖက်နှင့်အကြော်စုံ အဖိုးကြီးသုပ်

ရှမ်းကြီး - လက်ဖက်နှင့်အကြော်စုံ အဖိုးကြီးသုပ်

Regular price $1.80
/
Shipping calculated at checkout.

One bowl

တစ်ပွဲစာ