ရှမ်းကြီး ( လက်ဖက်နဲ့အကြော်စုံ ) - တစ်ခါစား Ready to eat

ရှမ်းကြီး ( လက်ဖက်နဲ့အကြော်စုံ ) - တစ်ခါစား Ready to eat

Regular price $1.80
/
Shipping calculated at checkout.

One bowl