မိုးကုတ်ပဒေသာ - လက်ဖက်ညွန့် ချဉ်စပ်နှပ်
မိုးကုတ်ပဒေသာ - လက်ဖက်ညွန့် ချဉ်စပ်နှပ်
မိုးကုတ်ပဒေသာ - လက်ဖက်ညွန့် ချဉ်စပ်နှပ်
မိုးကုတ်ပဒေသာ - လက်ဖက်ညွန့် ချဉ်စပ်နှပ်

မိုးကုတ်ပဒေသာ - လက်ဖက်ညွန့် ချဉ်စပ်နှပ်

Regular price $11.50
/
Shipping calculated at checkout.

400g Spicy