မတုတ်မ - ရှယ်ခုနှထွေကြော် ( လက်ဖက်အကြော်စုံ )
မတုတ်မ - ရှယ်ခုနှထွေကြော် ( လက်ဖက်အကြော်စုံ )

မတုတ်မ - ရှယ်ခုနှထွေကြော် ( လက်ဖက်အကြော်စုံ )

Regular price $8.50
/
Shipping calculated at checkout.

260g ဖရုံဆံ ပါဝင်ပါသည်။