ပန်းခရေ - ငါးမဆလာ ( Fish Curry Masala )

ပန်းခရေ - ငါးမဆလာ ( Fish Curry Masala )

Regular price $3.50
/
Shipping calculated at checkout.

ငါးတစ်ပိသာ ခန့်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။