ဒေါ်ရိတ်ကြီး - ၁၂မျိုးဂျင်းသုပ်
ဒေါ်ရိတ်ကြီး - ၁၂မျိုးဂျင်းသုပ်

ဒေါ်ရိတ်ကြီး - ၁၂မျိုးဂျင်းသုပ်

Regular price $6.00
/
Shipping calculated at checkout.

170g 

တစ်ခါစား 

အကြော်စုံ ပုဇွန်ခြောက် ပါပြီး