ဒေါ်ရိတ်ကြီး လက်ဖက်အကြော်တွဲ - အညွန့်နှပ်အစိမ့်

ဒေါ်ရိတ်ကြီး လက်ဖက်အကြော်တွဲ - အညွန့်နှပ်အစိမ့်

Regular price $6.00
/
Shipping calculated at checkout.

တစ်ဆယ်သား 170g 

လက်ဖက်နှင့်အကြော်တွဲလျက်