ဒေါ်ကြီးငယ် - မြေပဲစာဥကြော် ( ပဲပွကြော် ) ( Peanut Tempura )
ဒေါ်ကြီးငယ် - မြေပဲစာဥကြော် ( ပဲပွကြော် ) ( Peanut Tempura )

ဒေါ်ကြီးငယ် - မြေပဲစာဥကြော် ( ပဲပွကြော် ) ( Peanut Tempura )

Regular price $10.99
/
Shipping calculated at checkout.

260g