မြီးရှည် နန်းလတ်ခြောက် - Rice Noodle
မြီးရှည် နန်းလတ်ခြောက် - Rice Noodle

မြီးရှည် နန်းလတ်ခြောက် - Rice Noodle

Regular price $11.99
/
Shipping calculated at checkout.

500g 1 lb