ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )
ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )

ယောကျ်ားကြီး - Fermented Snakehead Fish Paste ( ငါးရံ့ ငါးပိရည် )

Regular price $14.99
/
Shipping calculated at checkout.

အစိတ်သားကြိုချက်ရန် 400g

Ready To Cook 

Free Shipping with $49.99 to all states.