သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - Deep Fried Small Crickets အကောင်၅၀ အမသီးသန့် ( ရှယ်ငံစပ်အရသာ )
သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - Deep Fried Small Crickets အကောင်၅၀ အမသီးသန့် ( ရှယ်ငံစပ်အရသာ )

သော်သော်ဆီသန့်ပုရစ်ကြော် - Deep Fried Small Crickets အကောင်၅၀ အမသီးသန့် ( ရှယ်ငံစပ်အရသာ )

Regular price $12.99 Sale price $10.99 Save $2.00
/
Shipping calculated at checkout.

170g အကောင် 50 အမသီးသန့်