သော်သော် ပုရစ်ကြော်( Thaw Thaw Deep Fried Crickets ) - ကိုင်းပုရစ်နုနုသေးသေး ရှယ်ငံစပ်အရသာ
သော်သော် ပုရစ်ကြော်( Thaw Thaw Deep Fried Crickets ) - ကိုင်းပုရစ်နုနုသေးသေး ရှယ်ငံစပ်အရသာ
သော်သော် ပုရစ်ကြော်( Thaw Thaw Deep Fried Crickets ) - ကိုင်းပုရစ်နုနုသေးသေး ရှယ်ငံစပ်အရသာ
သော်သော် ပုရစ်ကြော်( Thaw Thaw Deep Fried Crickets ) - ကိုင်းပုရစ်နုနုသေးသေး ရှယ်ငံစပ်အရသာ

သော်သော် ပုရစ်ကြော်( Thaw Thaw Deep Fried Crickets ) - ကိုင်းပုရစ်နုနုသေးသေး ရှယ်ငံစပ်အရသာ

Regular price $8.99
/
Shipping calculated at checkout.

ရှယ်ငံစပ်အရသာ 

အစပ်ရောပြီး 

150g 

Spicy