လုံမ - သတ်သတ်လွတ် ငါးပိထောင်း / ငါးပိရည်
လုံမ - သတ်သတ်လွတ် ငါးပိထောင်း / ငါးပိရည်
လုံမ - သတ်သတ်လွတ် ငါးပိထောင်း / ငါးပိရည်

လုံမ - သတ်သတ်လွတ် ငါးပိထောင်း / ငါးပိရည်

Regular price $3.50
/
Shipping calculated at checkout.

75g