လက်ဆုံ - Ready Made Soup ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းရည်
လက်ဆုံ - Ready Made Soup ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းရည်

လက်ဆုံ - Ready Made Soup ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းရည်

Regular price $2.50
/
Shipping calculated at checkout.

one bowl

Ready Made Soup

Vegetarian