စေတနာပြည့် - သတ်သတ်လွတ် မှိုဆီကြော် (ငွေနှင်းမှို )
စေတနာပြည့် - သတ်သတ်လွတ် မှိုဆီကြော် (ငွေနှင်းမှို )
စေတနာပြည့် - သတ်သတ်လွတ် မှိုဆီကြော် (ငွေနှင်းမှို )

စေတနာပြည့် - သတ်သတ်လွတ် မှိုဆီကြော် (ငွေနှင်းမှို )

Regular price $10.99
/
Shipping calculated at checkout.

  • 250g အထုတ်
  • Spicy  
  • သတ်သတ်လွတ်

Free Shipping with $79.99 to all states. 

These 11 states are qualify for free shipping with minimum purchase of $49.99.
1. Connecticut (CT )
2. District of Columbia (DC)
3. Delaware (DE )
4. Massachusetts (MA)
5. Maryland (MD)
6. North Carolina (NC)
7. New Hampshire (NH )
8. New Jersey (NJ )
9. New York (NY )
10. Pennsylvania (PA)
11. Rhode Island (RI )

We do have return and refund policy if the products are not up to satisfaction within 2 days of delivery.