ခုနှစ်ထွေကြော် ( Assorted Fries )- လက်ဖက် အကြော်စုံ
ခုနှစ်ထွေကြော် ( Assorted Fries )- လက်ဖက် အကြော်စုံ

ခုနှစ်ထွေကြော် ( Assorted Fries )- လက်ဖက် အကြော်စုံ

Regular price $6.50
/
Shipping calculated at checkout.

240g 

လက်ဖက်နှင့်တွဲစားရန်အကြော်စုံ