ကောင်းစိန် - ရှယ် ဝက်အူချောင်း ( Pork Sausage )
ကောင်းစိန် - ရှယ် ဝက်အူချောင်း ( Pork Sausage )
ကောင်းစိန် - ရှယ် ဝက်အူချောင်း ( Pork Sausage )

ကောင်းစိန် - ရှယ် ဝက်အူချောင်း ( Pork Sausage )

Regular price $17.99
/
Shipping calculated at checkout.

440g