ကောင်းစိန် - ရှယ် ကြက်အူချောင်း ( Chicken Sausage )
ကောင်းစိန် - ရှယ် ကြက်အူချောင်း ( Chicken Sausage )
ကောင်းစိန် - ရှယ် ကြက်အူချောင်း ( Chicken Sausage )

ကောင်းစိန် - ရှယ် ကြက်အူချောင်း ( Chicken Sausage )

Regular price $17.99
/
Shipping calculated at checkout.

440g